Fase 4

In de vierde fase is de (aankomend) leraar gericht zijn op de impact binnen de schoolorganisatie en het beroep (Wat wil ik bereiken binnen onze organisatie en met collega’s? Hoe draag ik bij aan ontwikkeling van collega’s en het beroep?).

Naoberschap, leren van en met elkaar.
Leergemeenschap:
De student is gericht op het uitvoeren van de taak van leraar en het ontwikkelen van een handelingsrepertoire.

Pluriformiteit, ruimte voor perspectieven.
Zicht op verschillen in gedrag en ontwikkeling van leerlingen en kunnen handelen door diverse interventies te gebruiken passend bij deze verschillende leerlingen.

Innovatie, leren door te onderzoeken.
Altijd op weg naar beter. Hij/zij heeft een onderzoekende, resultaat- en ontwikkelingsgerichte houding. Hij/zij weet welke professionele ruimte hij/zij heeft om zich te ontwikkelen en heeft aantoonbare kennis over en inzicht in de laatste ontwikkelingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en gebruikt deze bij de ontwikkeling van zijn/haar beroepsidentiteit.