Pijlers

Naoberschap 'Leren van en met elkaar'
We zijn betrokken bij elkaar en bij de opleidingsschool. Ieders inbreng is welkom en waardevol. Met die eigenheid wordt de IN*oost leraar onderdeel van de leergemeenschap waarin hij vanuit gelijkwaardigheid samenwerkt met anderen aan het vormgeven van goed onderwijs. De IN*oost leraar ervaart de school als een gemeenschap waarbinnen leraren en leerlingen met elkaar leren. Dat kan alleen als leraren en leerlingen delen, luisteren naar elkaar en leren van anderen. Dit vraagt om leraren die samen kunnen werken op basis van wederkerigheid en die bereid zijn zich open en kwetsbaar op te stellen.

Pluriformiteit 'Ruimte voor perspectief'
We spelen in op verschillen en benutten ze als rijke bron voor leraren in opleiding. Ze ontwikkelen eigenheid en geven die van anderen ruimte. Een IN*oost leraar die vanuit eigenheid werkt en die herkent bij anderen, heeft een sterke (beroeps)identiteit en ervaart verschillen tussen leerlingen, leraren en scholen als een verrijking. Hij koestert ze en benut ze ter ondersteuning van zichzelf en anderen.

Innovatie 'Leren door te onderzoeken'
We willen nieuwe wegen vinden in onderwijs en opleiding en bieden studenten, leraren en opleiders ruimte om hieraan een persoonlijke invulling te geven. Met de leergemeenschap ontwikkelt de IN*oost leraar innovatief vermogen dat hem in staat stelt zijn onderwijs af te blijven stemmen op de steeds veranderende maatschappij en de behoeften van leerlingen daarin. Door zijn onderzoekende houding is hij bereid om vragen te stellen bij het eigen handelen. Hij neemt geen genoegen met pasklare antwoorden, maar gaat op onderzoek uit om in praktijk en theorie passende antwoorden te vinden.