Privacyverklaring

Persoonlijke informatie
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door In*oost te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met In*oost worden verwerkt. In*oost zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Google Analytics
In*oost maakt gebruik van Google Analytics waardoor het mogelijk is websiteverkeer en marketingeffectiviteit te analyseren. Uw bezoek wordt geregistreerd en de verkregen gegevens worden door Google opgeslagen, onder andere om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten aan In*oost te kunnen verstrekken en om de effectiviteit van eventuele campagnes te kunnen presenteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. In*oost heeft hier geen invloed op en daarnaast heeft In*oost geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor overige Google diensten.

Links naar andere websites
De website van In*oost kan links bevatten naar andere websites die buiten het in-oost.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. In*oost is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.