Fase 2

In de tweede fase is de student gericht op het uitvoeren van de taak als leraar en het ontwikkelen van een handelingsrepertoire (Hoe geef ik gevarieerd les, hoe houd ik orde, welke werkvormen kan ik inzetten?).

Naoberschap, leren van en met elkaar.
Leergemeenschap:
De student is gericht op het uitvoeren van de taak van leraar en het ontwikkelen van een handelingsrepertoire.

Pluriformiteit, ruimte voor perspectieven.
Ontwikkelen van eigenheid en ruimte geven aan die van anderen.
Het creëren van een pluriforme leercontext.

Innovatie, leren door te onderzoeken.
Altijd op weg naar beter.