Over ons

IN*oost is een toekomstgerichte opleidingsschool waarin studenten, docenten en opleiders van en met elkaar leren. Onze toekomstige docenten beschikken daarmee over voldoende kennis en vaardigheid om een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs in onze scholen. Onze huidige medewerkers worden hierdoor gestimuleerd om zichzelf continu te blijven ontwikkelen zodat we met elkaar bouwen aan een verdergaande professionele leer- en kennisgemeenschap voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek.

Bij IN*oost staan we samen sterk in het begeleiden van studenten richting hun startbekwaamheid. Dat betekent dat wij, vo-scholen en opleidingsinstituten, een gedeelde verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot het kwalificeren van studenten vanuit een gedeelde opleidingsvisie. We willen dat de context waarin de studenten worden opgeleid – op het instituut en op de scholen – van meerwaarde is. De scholen en de instituten brengen een veelheid aan perspectieven met zich mee; ze vormen een veilige en inspirerende leeromgeving waarin studenten van die perspectieven gebruik durven maken, zodat ze blijven streven naar steeds beter onderwijs voor de leerlingen. De letters IN bij IN*oost staan daarom voor Innovatie en Naoberschap. Dat zijn twee van onze drie pijlers. De asterisk staat voor onze derde pijler Pluriformiteit.