Fase 3

In de derde fase is de student gericht op de persoonlijke impact op het leren en de bredere vorming van leerlingen (Wat wil ik leerlingen leren, bereik ik alle leerlingen?).

Naoberschap, leren van en met elkaar.
Leergemeenschap:
De student is gericht op het uitvoeren van de taak van leraar en het ontwikkelen van een handelingsrepertoire.

Pluriformiteit, ruimte voor perspectieven.
Zicht op verschillen in gedrag en ontwikkeling van leerlingen en kunnen handelen door diverse interventies te gebruiken passend bij deze verschillende leerlingen.

Innovatie, leren door te onderzoeken.
Altijd op weg naar beter.