Werkplekleren

De ontwikkeling van onze studenten wordt door ons beschouwd als een gefaseerd proces, waarin we 4 ontwikkelingsfases onderscheiden. In alle fases wordt inhoud gegeven aan het werkplekleren door middel van onze drie pijlers: naoberschap, pluriformiteit en innovatie.


Professionalisering dag IN*oost, najaar 2022, met IO-SO-WPB-Studenten-Beeldcoaches