Stagescholen

Almende College

almende-college-232x300

Het Almende College

Het Almende College heeft twee locaties: Isala en Laudis, gelegen in Silvolde.

Op het Almende College staat het talent van de leerlingen centraal en bieden we volop mogelijkheden om dit talent te ontwikkelen.

Op de twee locaties wordt bijna al het lesmateriaal op een iPad aangeboden en hebben alle lokalen een digibord.

De twee locaties hebben tevens hun eigen specifieke kenmerken. Op het Isala wordt gewerkt met een Flexrooster. Laudis werkt met leerpleinonderwijs en profielen in de bovenbouw.

 • Isala:
  VWO, VWO +, Gymnasium en HAVO
 • Laudis:
  VMBO BB+, kader, basis, beroepsgericht en de theoretische leerweg (mavo). 

Projecten

Isala:

Van oudsher kent het Isala een rijk cultureel aanbod en is een uitwisseling met een school in het buitenland als verplicht onderdeel opgenomen in het curriculum. Daarnaast wordt Cambridge Engels aangeboden en heeft het een Technasium.

Binnen het Isala wordt door diverse vakgroepen intens samengewerkt: bijvoorbeeld in de Stroming Natuur en Gezondheid zijn de secties Bewegingsonderwijs, Biologie en Nederlands vertegenwoordigd.

Laudis:

In de onderbouw zijn uren voor talentonwikkeling structureel in het rooster opgenomen. Daarnaast zijn in de diverse leerjaren buitenschoolse activiteiten zoals o.a. brugklaskamp (lj1), skiën (lj2), doe-kamp (lj3) en een Parijs-reis (lj4). Ook worden vanuit de leergebieden Mens & Maatschappij en Mens & Natuur diverse activiteiten georganiseerd buiten de school. Er zijn uiteenlopende activiteiten m.b.t. internationalisering vanuit het gebied Mens en Communicatie. Het 3e leerjaar heeft twee maal per jaar projectdagen voor het vak CKV welke aan het eind groots worden gepresenteerd.

De Wesenthorst:

Biedt de leerlingen van alle niveaus en leerjaren talrijke projecten aan naast de reguliere lessen. In klas 1 en 2 worden wekelijks talenturen en workshops op diverse terreinen aangeboden. Daarnaast zijn in de diverse leerjaren buitenschoolse activiteiten zoals o.a. brugklaskamp (lj1), langlaufen (lj2) en in leerjaar 3 is er voor elke leerling een buitenlandreis naar Tsjechië omwille van groepsvorming, door middel van sportieve en culturele activiteiten. In leerjaar 4 wordt een bliksembezoek aan Parijs gebracht. Voor alle leerjaren is er een jaarlijkse talentenshow SPOT! waar ook ouders en belangstellenden worden uitgenodigd. Tevens krijgen de leerlingen van de bovenbouw de gelegenheid om tijdens sportworkshops kennis te maken met veel verschillende takken van sport. Jaarlijks voeren alle leerlingen actie om geld in te zamelen voor diverse, door de leerlingen zelf uitgekozen, goede doelen. Ook wordt kunst & cultuur aangeboden; In  lj 1 en 2 zijn er de kunst- en cultuurdagen en in lj 3 het verplichte vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

Opleidingscultuur van de school

Studenten die in het verleden hun stage hebben gelopen op het Almende College ervaren de drie locaties als een zeer warme en open leeromgevingen. De studenten geven aan dat ze meteen worden opgenomen  in de docententeams. De werkplekbegeleiders hebben veel ervaring en zijn geschoold. Ook hebben de werkplekbegeleiders voldoende gelegenheid zich bij te scholen en worden er regelmatig bijeenkomsten en workshops georganiseerd Ook de studenten krijgen voldoende de gelegenheid om allerlei bijeenkomsten, workshops en vergaderingen, naast het geven van lessen, bij te wonen.

Bekijk de website van het Almende College

Gerrit Komrij College

college-gerrit-komrij-300x140

Gerrit Komrij College

Het Gerrit Komrij College is met recht het hart van Winterswijk: het centrum van Winterswijk waar de jeugd elkaar ontmoet voor onderwijs, voor sport, voor cultuur, voor een reis naar elders. In het gebouw is binnen buiten en is buiten binnen. Elkaar zien, van elkaar leren en elkaar ontmoeten. We zijn multi- functioneel ingericht, voor zelf leren in de zelfwerkzaamheidsruimtes tot klassikaal onderwijs in de lokalen. Maar nog steeds spelen de docenten een belangrijke rol in het onderwijsleerproces.

De school steekt in  op een brede school, een school die naast onderwijs ook maatschappelijke voorzieningen in huis heeft:  skills voor basisschoolleerlingen en de openbare bibliotheek voor oud en jong Winterswijk of een prachtige sportcomplex waar vele buitenschoolse sportactiviteiten plaatsvinden. Het Gerrit Komrij college laat aan Winterswijk zien wie ze is, welke talenten de leerlingen hebben, waar ze goed in zijn. En ze probeert Winterswijk, het bedrijfsleven, oud en jong binnen haar muren te krijgen.

Het Gerrit Komrij College maakt werk van een veilige en geborgen leeromgeving, waarin leerlingen optimaal kunnen presteren. Die veilige omgeving maken docenten en leerlingen samen.

Projecten

We sprankelen van de projecten: projecten met ons prachtige museum “villa Mondriaan” ; Goethe Duits; theatergezelschappen uit Engeland “Big Wheel”; Taaldorp; excursies naar het buitenland, etc. We zitten midden in het proces om te komen tot een nieuw onderwijsconcept. We willen meer ICT en Techniek in het onderwijs. Leerlingen van het VMBO kunnen zich voor specifieke vakken in de examenjaren voorbereiden op een examen op hoger niveau. We draaien een pilot waarbij een leerling van de Mavo voorbereid wordt op Havo examen. En leerlingen op het Havo en vwo kunnen vervroegd examen doen.

Kortom een school volop in ontwikkeling!

Opleidingscultuur van de school

Naast het feit dat beginnende docenten geacht worden om bij ons al mee te draaien als volwaardige docenten, worden deze docenten gelijk al opgenomen in het cyclus van leerling besprekingen, studiedagen, vergaderingen, sectievergaderingen, enz.

Docenten die nieuw bij ons op school komen, daar horen LIO ’s ook bij,  krijgen vóór de zomervakantie een uitnodiging voor een bijeenkomst. Deze wordt op de laatste vrijdag van de zomervakantie gepland en staat in het teken van “startklaar” zijn. Ze maken kennis met de Schoolopleiders, het management en worden voorzien van alles wat voor het begin van het schooljaar belangrijk is.

Ook hebben we afzonderlijk voor deze collega’s nog SLB bijeenkomsten voor de studenten, waarin we aan intervisie doen, proberen aan te sluiten bij Onderwijskunde vanuit de Instituut, en bezig gaan met video feedback.

Studenten kenmerken onze school als: ontwikkelend, veilig, vertrouwd.

Bekijk de website van het Gerrit Komrij college

Houtkamp College

Ondernemend
Het Houtkamp College is een ondernemende school voor leerlingen met ideeën en initiatieven. Wij organiseren projecten met de wereld om ons heen. Je gaat aan de slag met echte én eigen opdrachten van binnen en buiten school. Wat je op school leert, pas je gelijk toe in de praktijk. Zo leer je met elkaar samen te werken en ontdek je wat dat kan opleveren.

Maatwerk
Wij willen ons onderwijs laten aansluiten bij jouw mogelijkheden en wensen. Daarom kun je op het Houtkamp College voor een groot deel je eigen leerroute bepalen. Tijdens speciale uren –maatwerktijd - kun je kiezen voor extra begeleiding of juist voor verdieping in een bepaald vak. Ook kun je ondersteuning krijgen van een docent of coach. Ben je een toptalent? Dan is er ruimte om school en carrière te combineren. Zoek je extra verdieping? Kies dan voor de Prisma-uren.

Samenwerken
Op het Houtkamp College vinden we samenwerken met elkaar belangrijk. Docenten van verschillende vakken werken met elkaar samen in leergebieden. Zo leer je de samenhang tussen vakken ontdekken. Ook leerlingen werken met elkaar samen.  Door bijvoorbeeld aan groepsopdrachten te werken. Maar leerlingen werken ook samen met docenten en mensen uit het bedrijfsleven. Door samen te werken bereik je veel meer dan in je eentje.

 

Bekijk de website van het Houtkamp College https://www.houtkampcollege.nl/

 

 

 

 

 

 

 

Ludger College

college-ludger-175x300

Het Ludger College

‘Je talent is er thuis’ is de slogan van het Ludgercollege. Wij hebben twee locaties, ieder met een eigen sfeer en leerklimaat, passend bij de leeftijd van de leerlingen: het Willibrordgebouw voor klas 1 en 2 en de locatie aan de Vondelstraat voor klas 3 en hoger. Op onze school mag iedereen zijn talenten verder ontplooien: leerlingen, docenten en studenten.  Wij bieden een dynamische, lerende organisatie met een grote diversiteit aan vakken, zoals filosofie, BSM. Onze cultuurhistorische reizen zijn een grote trots van onze school. Wij zijn een begaafdheidsprofielschool, hebben atheneum en gymnasium. Op diverse afdelingen zijn er middagen om de talenten van leerlingen verder te laten zien, en niet alleen in een klassensituatie, maar vooral op een creatieve manier of juist bèta-gericht. Een prettige school voor leerlingen en collega’s, maar ook voor studenten, die zich al jaren thuis voelen binnen onze school.

Projecten

Het Ludger biedt onderwijs op mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumniveau aan. Op ieder niveau proberen we de leerlingen uitdagingen aan te bieden. Voor de meer- en hoogbegaafden hebben wij diverse TOM-trajecten (traject-op-maat). Binnen ons gymnasium-onderwijs wordt er veel extra verdieping geboden. Er is de mogelijkheid om versneld vwo te doen. Ook hebben wij op de havo leerlingen die vervroegd examen doen of een vak op vwo-niveau afsluiten. Op de mavo hebben wij diverse projectmiddagen. Dit alles speelt zich af in een prettige leeromgeving, waarbij uitdaging en ontwikkeling volop gestimuleerd worden.

Opleidingscultuur van de school

Onze school kent startbijeenkomsten aan het begin van iedere stageperiode. De lio’s en de zelfstandige eindstudenten van de RDA worden meegenomen in het programma voor nieuwe collega’s op school. Daarnaast zijn er ook met regelmaat bijeenkomsten voor de studenten. Je kunt onderzoek doen op onze school bij geschoolde begeleiders in een vast programma met volop mogelijkheden.

Op het Ludger is iedere student welkom om verder te groeien tot docent, in iedere fase van je opleiding. We heten je van harte welkom.

Bekijk de website van het Ludger college

Metzo College

college-metzo-300x200

Het Metzo College

Ontdek jouw kracht! Dat is waar het Metzo College met de leerlingen aan werkt en dat doen zij veelal zelfstandig èn als het kan buiten de school. Leren, dat moet je passen. Op het Metzo College leer je uit boeken èn door zelf te bedenken, te proberen en te doen, want: doen is leren en leren is doen!

Op het Metzo College kun je uit drie leerwegen kiezen: vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg (BL), Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en vmbo Theoretische Leerweg (mavo). In de bovenbouw van BL en KL heb je een keuze gemaakt worden uit zes profielen, waar de leerlingen examen in gaan doen.

 • Bouwen, Wonen & Interieur
 • Dienstverlening & Producten
 • Produceren, Installeren & Energie
 • Economie & Ondernemen
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie
 • Zorg & Welzijn

Tijdens stages en meeloopdagen, buitenschoolse activiteiten, excursies en projecten ervaren leerlingen, wat hen raakt en welke kant zij op willen. Ze worden hierin intensief begeleid door de mentor en andere docenten. We noemen dit loopbaan oriëntatie (LOB).

Wij geloven in het zelfstandig handelen van de leerling. Wij stimuleren onze leerlingen hun kracht te ontdekken en ontwikkelen door ervaringen op te doen en keuzes te maken. We moedigen hen aan van hun kracht hun toekomst te maken. We helpen de leerling uit te groeien tot een zelfverzekerd en zelfstandig persoon, die na de opleiding klaar is om verder te gaan met een loopbaan of vervolgopleiding.

De filosofie van het Metzo College geldt voor de gehele school, voor leerling, medewerker en student en is herkenbaar in de volgende kernwoorden:

 • Ontwikkelingsgericht
 • Betrouwbaar handelen
 • Autonomie
 • Optimisme

Projecten

Ontdek jouw kracht! Op welke manier kan dit beter dan door dit te ervaren? Wij bieden leerlingen veel mogelijkheden om te ondervinden wat bij hen past.

 • Volg je de mavo en wil je uiteindelijk doorstromen naar het hbo, dan kun je vanaf leerjaar 3 meedoen aan het TopTraject
 • Heb je Duits in je pakket dan doe je in de bovenbouw mee met het Internationaliseringsproject Bocholt
 • Je hebt zelfs de mogelijkheid een extra vak te kiezen zoals Duits of wiskunde.
 • Leerjaar 1 & 2 maakt kennis met echte professional tijdens On Stage en de Doe-dag
 • Er zijn veel (buiten-)schoolse activiteiten zoals:
  • leerjaar 3 – reizen naar: Barcelona, Berlijn en skiën in Oostenrijk
  • leerjaar 3 – CKV-dag bij de DRU in Ulft
  • leerjaar 2 – voorstelling Anne Frank, PatsBoem
  • alle leerjaren – excursies en projecten passend bij de diverse profielen
  • leerjaar 3 & 4 HBR – Restaurant Metzo Kookt
  • voor de echte debaters – Metzo Debat
  • leerjaar 1 & 2 – werken met Leergebieden zoals: M&O (biologie & verzorging), Science (Nask1, Nask2 & Techniek), AG (aardrijkskunde en geschiedenis, Beeldende Vorming (tekenen & handvaardigheid)
  • intensieve samenwerking met het Graafschap College ook bij de praktijkvakken in de bovenbouw

Opleidingscultuur

Ontdek jouw kracht! is ook terug te zien in onze opleidingscultuur.

Het Metzo College heeft een krachtige organisatie rond het begeleiden en opleiden van studenten en startende docenten. Er is een goed contact met de diverse opleidingsinstituten, de werkplekbegeleiders zijn kundig en ervaren en binnen het opleidingsteam zijn de lijnen kort.

Naast de begeleiding van de WPB bestaat de mogelijkheid tot intervisie, videoreflectie en begeleiding van de beeldcoach. ‘Waar ligt jouw kracht’ is de insteek van onze begeleiding.

Zit je in het laatste jaar van je opleiding en moet je een onderzoek doen, dan word je begeleid door een onderzoeksbegeleider. Dit is een ervaren docent, die aansluit bij wat jij nodig hebt. Hij weet welke onderzoeksvragen er leven, hij kan je snel koppelen aan de juiste personen en hij kan je begeleiden bij de planning.

Tijdens je stageperiode ben je een collega. Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse activiteiten; “De school, in al haar facetten, staat voor je open”. Zo kun je ervaren dat werken in het onderwijs meer is dan voor de klas staan.

Wij maken deel uit van IN*oost. IN* staat voor innovatief en noaberschap. Wij dragen uit dat wij een school zijn met collega’s die voor elkaar klaar staan als dit nodig is. Wij delen graag kennis en zijn bereid elkaar te helpen. Dat geldt voor alle geledingen in de school. Van schoolleiding, docenten tot ondersteunend personeel. Je maakt samen iets tot succes, dat kan en hoef je niet alleen te doen.

Bekijk de website van het Metzo college

Rietveld Lyceum

college-rietveld-300x138

Het Rietveld Lyceum

Wij zijn een schoolgemeenschap waarin iedereen welkom is en persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Het Rietveld Lyceum is een openbare school met de afdelingen mavo, havo, atheneum en gymnasium. We zijn in Doetinchem een relatief kleine school met onze 1100 leerlingen. De school kenmerkt zich door zijn open karakter en een persoonlijke benadering. Hier kunnen leerlingen in een vertrouwde omgeving hun persoonlijke talenten ontdekken, ontwikkelen en keuzes (leren) maken. Onze leerlingen komen uit Doetinchem en directe omgeving. Daarnaast zijn er ook leerlingen die van buiten de regio komen en meedraaien in het toptalenten programma voor o.a. talentvolle sporters, acteurs.

Het Rietveld Lyceum presenteert zich als een scholengemeenschap waar de leerling niet alleen leert voor een diploma. Onze leerlingen halen een diploma en ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Leerlingen van het Rietveld worden mondige burgers die hun weg weten te vinden in de samenleving, kunnen (samen met anderen) uitstekende resultaten boeken en bewegen mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Wij werken vanuit de vijf pijlers: Continu leren en ontwikkelen, Leren voor het leven, Ondernemend leren, Resultaatgericht leren, Leren in de werkelijkheid.

We hebben op school afscheid genomen van papieren lesmethodes en zijn volledig overgegaan naar digitaal onderwijs met behulp van iPads. Verder staan ondernemend leren, maatschappelijke betrokkenheid, herstelrecht en leren van en met elkaar, centraal in ons onderwijs.

Projecten

Ondernemend leren

Ondernemend leren zou je kunnen omschrijven met de volgende woorden; nieuwsgierigheid, initiatief, creativiteit en uniciteit. Leerlingen zijn mede-eigenaar over hun eigen leertraject. Het doel is de betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen hiermee te verbeteren. Wat doen wij aan ondernemend leren?

 • Stijlen en G-uren: Dit zijn project uren waarin de leerlingen werken aan de ontwikkeling van hun vaardigheden binnen verschillende thema’s en onderwerpen. De G-uren zijn speciaal voor de gymnasiasten in jaar 1 tot en met 6 en richten zich ook op academische vaardigheden. Binnen de stijlen kiezen leerlingen in jaar 1, 2 en 3 van alle andere afdelingen hun eigen programma passend bij hun interesses en talenten.
 • In iedere vaksectie zijn er al wel collega’s die ondernemend leren in hun lessen gebruiken.
 • Vorig schooljaar is er een start gemaakt met de ondernemende talenten. Dit zijn leerlingen die faciliteiten krijgen om aan hun eigen projecten te werken. Dit kunnen ze onder andere doen binnen het bouwuren programma. Hier denken ze zelf mee over de invulling van hun lestabel en passen deze aan op hun behoeftes.

Maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm binnen onze stijlen en G-uren, bij de ondernemende talenten maar ook door gastdocenten binnen de reguliere lessen uit te nodigen.

Plus programma’s:

 • Cambridge English: Voor alle leerlingen in de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om mee te draaien in ons plus programma voor Engels. Hier werken we toe naar een officieel Cambridge English Certificaat.
 • Track in Leren: Leerlingen die intellectueel meer lijken aan te kunnen dan gemiddeld gaan gedurende twee jaar kennis maken met vaardigheden die normaal pas op de universiteit worden aangeleerd. Zij krijgen les van professoren van de Radboud Universiteit en werken onder andere aan opdrachten op het gebied van filosofie, politicologie en recht.
 • Versneld examen doen: Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om voor bepaalde vakken eerder of op een hoger niveau examen te doen.

De leerling centraal:

 • We zetten leerlingen in als gastheer en gastvrouw bij allerlei activiteiten binnen de school waar externen bij uitgenodigd zijn (ouderavonden, studiedagen, open dagen, etc.) Deze leerlingen worden hier intern voor geschoold en worden echt als ambassadeur van onze school gezien.
 • Rietveld Opvang Team (ROT): Leerlingen vanaf klas 3 kunnen solliciteren naar de taak van ROT-leerling. Zij ondersteunen de mentor tijdens de mentorles, met activiteiten en zijn aanspreekpunt als ‘grote broer/zus’ om brugklassers wegwijs te maken in de school. Daarnaast ondersteunen zij leerlingen in de huiswerkklas met bepaalde vakken en waar nodig met planning en organisatie. Ook helpen ze bij het organiseren van feesten, brugklaskamp en andere activiteiten.
 • Onze leerlingen participeren in de Medezeggenschapsraad.
 • Onder onze leerlingen worden tevredenheidsonderzoeken afgenomen en leerling enquêtes zijn ook een onderdeel van het functioneringsgesprek van docenten.

Opleidingscultuur van de school

Wij zijn sinds afgelopen jaar een opleidingsschool en hierin in ontwikkeling. We hopen de komende jaren hier grote stappen in te zetten. LIO studenten draaien mee in ons programma voor nieuwe medewerkers. Binnen dit programma vindt intervisie plaats, wordt praktische informatie gedeeld, worden lessen bezocht en good practises gedeeld. We willen daarnaast faciliteren dat studenten van elkaar leren, elkaar feedback geven en ook motiveren. Studenten worden gestimuleerd om ook binnen de school verder te kijken dan enkel de lessen van hun begeleider. Studenten zijn in onze optiek volwaardige collega’s.

Bekijk de website van het Rietveld Lyceum

Chr. College Schaersvoorde

college-schaersvoorde-300x88

Het Chr. College Schaersvoorde

Schaersvoorde is een brede scholengemeenschap in de Achterhoek voor alle soorten onderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het onderwijs wordt gegeven op vier locaties, Winterswijk, Dinxperlo, Aalten Stationsplein en de hoofdlocatie in Aalten aan de Slingelaan.

In onze missie verwoorden we wat in onze ogen de basisopdracht van onze school is.

We zijn er om een zodanige bijdrage te leveren dat iedere leerling zich – in een veilige en respectvolle omgeving – kan ontwikkelen tot de unieke mens die hij is. Tot een individu die zijn talenten optimaal verkent en gebruikt, die de wereld met open blik tegemoet kan treden, zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen ontwikkeling, de medemens en de wereld, die is voorbereid op een vervolgstudie en beroep.

We doen dit vanuit de waarden en normen die verbonden zijn met het christendom. Ons onderwijs geven we vorm vanuit deze christelijke identiteit en staan daarbij open voor iedereen die vanuit een andere inspiratie en traditie leeft.

Waar we voor gaan – onze ambities

 1. Onze identiteit is zichtbaar in onze waarden en in ons gedrag
 2. We doen recht aan verschillen tussen leerlingen
 3. De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces
 4. De mentor/leercoach blijft de spil in het contact tussen de school, de leerling en de ouders
 5. Contact met de buitenwereld is een vanzelfsprekend deel van het curriculum van onze leerlingen
 6. Leerlingen zijn voorbereid op het leveren van een bijdrage aan de samenleving en hun vervolgstudie
 7. Ouders en leerlingen zijn betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van nieuwe ontwikkelingen
 8. Door samenwerking met andere partijen houden we een compleet en goed onderwijsaanbod in de regio in stand
 9. Het onderwijsaanbod sluit aan bij wat leerlingen in deze samenleving (regionale arbeidsmarkt, internationalisering, innovatieve ontwikkelingen) nodig hebben

Op Schaersvoorde valt veel te leren, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor aankomende leraren. Wil je je blikveld verruimen en kennismaken met Technasium, Onderzoek & Ontwikkeling, VWO +, gepersonaliseerd leren, internationalisering en specifiek bij het vak Frans DELF, meld je dan aan als stagiair bij onze school.

Voor een goede werkplek is het absoluut noodzakelijk dat je in een inspirerende omgeving komt werken. Voor ons geldt dat ook, daarom willen we graag met jou, voordat je de stage begint, een verkenningsgesprek houden om de onderlinge verwachtingen in kaart te brengen. Je wordt begeleid door goed geschoolde werkplekbegeleiders, tevens is er een collega die geschoold is in het begeleiden van een onderzoeksopdracht.

Een stage op Schaersvoorde biedt je vele voordelen:

 • Iedere student een lerende werkende collega.
 • Enthousiaste, goed opgeleide werkplekbegeleiders
 • Zeer divers aanbod van vakken en combinatievakken
 • Een veilige werkomgeving
 • Vakbekwame docenten

Bekijk de website van het Chr. College Schaersvoorde

Panora Lyceum

Op het Panora Lyceum krijg je alle kans om te groeien. Wij geloven dat iedereen zich wil ontwikkelen, dat je het best leert als je jezelf bent. Daarbij is oog voor je omgeving hebben noodzakelijk.

Samen met anderen kom je verder dan je wellicht ooit voor mogelijk had gehouden. Door met een open blik te kijken, word je zelfbewust, sociaal bewust en wereldwijs. Dit biedt je een sterke basis voor een succesvolle toekomst.   

Op onze openbare school sta je nooit alleen. Met elkaar werken we dagelijks vanuit nieuwsgierigheid aan eigentijds en betekenisvol onderwijs.

Het Panora Lyceum is de school voor mavo, havo, atheneum én gymnasium: Nederlandstalig en tweetalig.

Het Panora lyceum is er voor alle nieuwsgierige leerlingen, of je nu mavo, havo, atheneum of gymnasium volgt. Bij ons op school kun je worden wie je bent. Daarom bieden wij goed onderwijs en alles wat jij daarnaast nodig hebt om uit te blinken. Dat doen we met veel persoonlijke aandacht en met extra uitdaging voor iedereen, met een meer- en hoogbegaafdheidsprogramma, internationaal gerichte activiteiten en met onderwijs in thema's, zodat jouw talent volledig tot zijn recht komt. 

Juist als je meer wilt weten van de wereld om je heen, ben je hier op je plek. Zaken als kunst, cultuur, burgerschap, tweetalig onderwijs, uitblinkersprofielen en het internationale programma maken onze school uniek. Het Panora Lyceum daagt je uit! 

 

Bekijk hier de website van Panora Lyceum: https://www.panoralyceum.nl/

 

Ulenhofcollege

college-ulenhof-300x95

Het Ulenhofcollege

Het Ulenhofcollege is een school waarin de kwaliteiten van onze leerlingen en medewerkers uniek zijn. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om deze kwaliteiten door middel van samenwerken te ontwikkelen. De school kenmerkt zich, doordat we met onze ongeveer 190 collega’s (onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel) momenteel 1500 leerlingen opleiden tot mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor de samenleving. We zijn een school waarin we het “noaberschap” hoog in het vaandel hebben staan en we handelen daarbij vanuit onze christelijke waarden als respect voor elkaar, eerlijkheid, openheid en vertrouwen voor iedereen.

Met deze waarden leiden we ook de studenten op die op het Ulenhofcollege stage lopen. Tijdens je stage krijg je mogelijk te maken met mavo, havo, vwo of misschien wel tweetalig vwo-leerlingen. Dit hangt af wie jouw werkplekbegeleider wordt! Alle werkplekbegeleiders zijn bevoegd en alle vakken hebben bij ons minimaal twee werkplekbegeleiders in de sectie.

Op het Ulenhofcollege is er veel ruimte en aandacht voor heel veel meer activiteiten dan alleen de dagelijkse lessen. O.a.: toneel, sporttoernooien, muziekavonden, internationalisering, debatclub, filmproject, het Uilenpad voor de bollebozen, museumbezoeken en nog veel meer!

Kijk hiervoor ook maar eens op de site van het Ulenhof onder het kopje activiteiten en scroll door het grote aanbod!

Als je op het Ulenhofcollege stage gaat lopen, zal je je direct thuis gaan voelen. Als lio word je bij ons gezien als volwaardig docent, je zal voor het schooljaar starten met de andere nieuwe docenten en worden ontvangen door de voltallige directie. Op deze dag worden (bijna) alle ins en outs van het Ulenhof besproken. Dit onder leiding van de coach voor nieuwe docenten en de schoolopleider. Een prettige en rustige start waarin jouw eerste vragen beantwoord gaan worden.

De Onderzoeksbegeleider zal in een later stadium contact met jou zoeken om ook het onderzoek wat je gaat doen in goede banen te leiden.

Zo ook voor de studenten wpl1, wpl2 a&b zal er veel aandacht zijn om een goede start te maken op onze school. De werkplekbegeleider zal snel contact met jou zoeken en de schoolopleider zal samen met de instituutsopleider in een eerste bijeenkomst alle vragen die jij nog hebt, beantwoorden.

Wil je nog meer weten, neem contact op met de schoolopleider:

Schoolopleider:
Dhr. Frans Zeelen
Frans.Zeelen@achterhoekvo.nl

Onderzoeksbegeleider:
Mevr. Margret Koster
Margret.Koster@achterhoekvo.nl

Adres van de school:
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787
info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl