Studenten nemen de regie over haar/zijn ontwikkeling en leggen dat vast in groeidossier Bulb

Waarom een groeidossier bijhouden?
-overzicht en structuur aanbrengen in de eigen ontwikkeling
-zichtbaar maken van het leerproces voor begeleiders en peers
-feedback of feedforward vragen van begeleiders
-verbinding leggen tussen onderwijs en begeleiding vanuit leerwerkplek en instituut