Werkplekleren

Van het curriculum van de lerarenopleiding vindt 40% plaats in de opleidingsschool. De scholen van IN*oost richten werkplekken in die zijn afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoeften en de fase van de opleiding waarin je zit. Voor de vierjarige bacheloropleiding van HAN Academie Educatie ziet het programma op de werkplek er bijvoorbeeld zo uit:

  • Fase 1 (1e jaar)
    In groepen werk je met medestudenten aan je leertraject, waarin theorie en praktijk met elkaar worden verbonden. Je oriënteert je op het beroep van leraar en voert kleine onderwijstaken uit, zoals mini-lessen en kleine groepjes leerlingen begeleiden.
  • Fase 2 (2e en 3e jaar)
    Je voert leerwerktaken uit die bij je leertraject passen. De opdrachten worden groter, complexer en krijgen meer diepgang. Ook word je betrokken bij klasoverstijgende activiteiten, zoals sectievergaderingen en ouderavonden.
  • Fase 4 (4e jaar)
    Als lio (leraar in opleiding) geef je veel lessen en fungeer je als volwaardig collega. Daarnaast ontwikkel je een onderzoekende houding en word je vertrouwd gemaakt met praktijkonderzoek. Het onderzoek dat je uitvoert, is gekoppeld aan de onderzoeksagenda van de school. De onderzoeksbegeleider ondersteunt je hierbij.

Ben je student van de RDA, HAN-ALO of HAN Masters, dan ziet het programma op de werkplek er anders uit. Logisch, want in elk van deze opleidingen verloopt de ontwikkeling tot docent ook anders. Bij IN*oost volg je dus altijd een programma dat bij jouw leerbehoeften past.