Opleidingsinstituten

HAN_ University of Applied Sciences

HANlogo-300x60

Over de HAN
Welkom bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN University of Applied Sciences).
Als HAN investeren we in onderwijs en onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ongeveer 35.000 studenten maar liefst 82 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs, beroepenveld, onderzoek en maatschappij is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Faculteit Educatie

Postbus 30011
6503 HN Nijmegen

Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen

T (024) 353 15 01
E vraagpunt.sz-nijmegen@han.nl

ALO-HAN

HAN_ALO-e1544171975790

De Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) leidt op tot leraar Lichamelijke Opvoeding. Met het diploma ben je bevoegd om op alle onderwijsniveaus (PO t/m WO) lessen te geven. Als leraar Lichamelijke Opvoeding (Sport- en Bewegingsonderwijs, SBO) krijg en houd je groepen kinderen en jongeren in beweging.
Je leert ze beter bewegen en wijst ze de weg in het grote aanbod van sport- en bewegingsmogelijkheden. Daarnaast ben je pedagoog; Je zorgt voor een veilig en respectvol klimaat, waar sociale vaardigheden en het leren omgaan met verschillen tussen leerlingen centraal staat, en je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Het beroep van leraar is aan het veranderen. Naast het geven van lessen ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en leg je contacten met de sportmogelijkheden in de omgeving van de school.

Tijdens de opleiding staan stages centraal. Hier leer je alle kennis en vaardigheden die je meekrijgt ‘in het echt’ toepassen. Je start met drietallen in het primair onderwijs en eindigt uiteindelijk individueel in een stagecontext naar keuze. Je neemt steeds meer de verantwoordelijkheid om de lessen SBO te verzorgen. Gedurende de opleiding ga je ook steeds meer functioneren binnen de school (vaksectie, schoolactiviteiten) en misschien wel in de omgeving van de school (contacten met sportverenigingen).

Als ALO student ben je proactief, sociaal, creatief, sportief en communicatief. Je vindt het leuk om met kinderen/jongeren te werken en je wilt ze beter leren te bewegen. Verder ben je nieuwsgierig, kritisch en ontwikkel je een onderzoekende houding, zodat je een bijdrage kunt gaan leveren aan de ontwikkeling van het vak.

HAN-Masters

logo-HANmaster-300x102

Volg je master bij de HAN
Als je een wo- of hbo-(bachelor)opleiding met succes hebt afgerond, kun je jouw carrière een extra impuls geven door een van onze masteropleidingen te volgen. Bekijk hier het aanbod aan masteropleidingen en losse modules van de HAN.

Masteropleiding na hbo
Een masteropleiding geeft academische verdieping en biedt je de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen of te specialiseren. Zo leg je een goede basis voor een succesvolle carrière in het bedrijfsleven of het wetenschappelijk werkveld. HAN Masterprogramma's biedt verschillende varianten aan. De deeltijd master, voltijd master en de duale master.

Contact
HAN Masterprogramma's
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
T(024) 35 31 506
Emasters@han.nl

Radboud Docenten Academie

radboud-universiteit-logo-300x64

De Radboud Docenten Academie verzorgt universitaire lerarenopleidingen voor studenten die docent willen worden in het voorgezet onderwijs. Dit doet zij in samenwerking met de faculteiten van de Radboud Universiteit en de (opleidings)scholen, zoals IN* oost. Samen opleiden is een belangrijk speerpunt in onze visie op leren en opleiden. Daarnaast verzorgt de docentenacademie nascholing voor docenten uit het voortgezet onderwijs in het kader van ‘een leven lang leren’.

Van elke docent wordt verwacht dat hij of zij een gedegen kennis heeft van het (school)vak, een focus heeft op het leren van leerlingen en vanuit een pedagogische visie een bijdrage kan leveren aan de identiteitsontwikkeling van die leerlingen. Dat is de basis. Voor de Radboud Docenten Academie, is die basis alleen onvoldoende.

De samenleving heeft behoefte aan leraren die niet alleen hun vak beheersen, maar ook kritisch kunnen denken en creatief en ondernemend zijn. Daarom heeft de docentenacademie in samenspraak met de faculteiten van de Radboud Universiteit en de scholen in de regio het beroepsbeeld ontworpen van de docent die zij wil opleiden: de zogenaamde Radboud VO-docent. Deze Radboud VO-docent is creatief en vernieuwend, heeft een onderzoekende houding, is pedagogisch trefzeker en manifesteert zich als een krachtige professional met een sterke beroepsidentiteit. Dit beroepsbeeld is leidend bij de verdere ontwikkeling van het onderwijscurriculum (opleiding en nascholing) en de onderzoeksprojecten die opgestart zijn c.q. worden.

Het onderwerp van het onderzoeksprogramma is Cultivating Creativity in Education. Centraal in dit programma staat de vraag hoe zowel docenten als leerlingen uitgedaagd kunnen worden om hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen.

De Radboud Docenten Academie wil docenten opleiden die in staat zijn om mee te denken over de vraag hoe we het onderwijs weer maken tot een plek waar leerlingen kritisch leren denken en gevormd worden tot creatieve en ondernemende burgers. En dat doet zij graag samen met de scholen!