Onze visie en ambitie

Kies voor leren op maat

Je wilt docent in het voortgezet onderwijs worden. Bij IN*oost leer je dit mooie beroep in al z’n onderdelen kennen. Je leert in de praktijk en ondertussen ontdek je waar je je het meeste thuis voelt. Is het vmbo helemaal jouw ding? Of zie je jezelf in de bovenbouw van het gymnasium? Je doet ervaring op in diverse onderwijsvormen naar keuze. IN*oost biedt namelijk een breed aanbod van werkplekken en stemt het opleidingsprogramma zo veel mogelijk af op jouw individuele leerbehoeften. Daarnaast is er ruimte voor onderzoek en kun je rekenen op goede begeleiding.

Kies voor je toekomst

IN*oost biedt een krachtige leer-, werk- en ontwikkelomgeving. Niet alleen voor studenten, maar ook voor startende docenten en ervaren docenten. Er is een doorlopende leerlijn gecreëerd, waarin de begeleiding van LIO’s en startende docenten naadloos in elkaar overgaat. Bovendien kan Achterhoek VO vacatures invullen met jonge mensen die via IN*oost in de eigen scholen zijn opgeleid. Dat past bij een breder beleid om hoog opgeleide mensen te behouden voor de Achterhoek.

Stage

Van het curriculum van de lerarenopleiding vindt 40% plaats in de opleidingsschool. De scholen van IN*oost richten werkplekken in die zijn afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoeften en de fase van de opleiding waarin je zit. Voor de vierjarige bacheloropleiding van HAN ILS ziet het programma op de werkplek er bijvoorbeeld zo uit:

  • Propedeuse (1e jaar)
    In groepen werk je met medestudenten aan je leertraject, waarin theorie en praktijk met elkaar worden verbonden. Je oriënteert je op het beroep van leraar en voert kleine onderwijstaken uit, zoals mini-lessen en kleine groepjes leerlingen begeleiden.
  • Hoofdfase (2e en 3e jaar)
    Je voert leerwerktaken uit die bij je leertraject passen. De opdrachten worden groter, complexer en krijgen meer diepgang. Ook word je betrokken bij klasoverstijgende activiteiten, zoals sectievergaderingen en ouderavonden.
  • Eindfase (4e jaar)
    Als lio (leraar in opleiding) geef je veel lessen en fungeer je als volwaardig collega. Daarnaast ontwikkel je een onderzoekende houding en word je vertrouwd gemaakt met praktijkonderzoek. Het onderzoek dat je uitvoert, is gekoppeld aan de onderzoeksagenda van de school. De onderzoeksbegeleider ondersteunt je hierbij.

Ben je student van de RDA, HAN-ALO of HAN Masters, dan ziet het programma op de werkplek er anders uit. Logisch, want in elk van deze opleidingen verloopt de ontwikkeling tot docent ook anders. Bij IN*oost volg je dus altijd een programma dat bij jouw leerbehoeften past.

De scholen

IN*oost laat je kennismaken met verschillende scholen en onderwijsvormen, waaronder vmbo, havo, vwo, technasium en tweetalig onderwijs. Aan jou de keus! Je dompelt je onder in de school en ervaart dat elke school een eigen dynamiek heeft. Je draait mee in het volledige schoolprogramma en bent een volwaardig lid van de vakgroep of de sectie. Op elke school waar je stageloopt, lever je een vakinhoudelijke bijdrage aan onder meer lessen, vergaderingen en werkgroepen. Tijdens en na de lessen begeleid je leerlingen (zowel individueel als in groepjes). Ook begeleid je activiteiten en projecten, zowel binnen als buiten de school.

Jouw leerwerkplan

Afgezien van de eisen die de opleiding en de school stellen, heb je veel ruimte om je leerproces in te richten naar jouw leerbehoeften. Wat je leerdoelen hierbij zijn en hoe je die op de leerwerkplek gaat realiseren, leg je vast in het leerwerkplan. Dit ontwikkeldocument vormt de leidraad voor de intensieve samenwerking met je werkplekbegeleider, de schoolopleider en de instituutsopleider. In je portfolio beschrijf je vervolgens je leerweg, de ontwikkeling die je doormaakt en de stappen die je daarin nog te zetten hebt.

Het opleidingsteam

Afhankelijk van de organisatiestructuur binnen een school, heb je je eerste contacten met de schoolopleider. De schoolopleider koppelt je aan de werkplekbegeleider en volgt het begeleidingstraject.

De werkplekbegeleider is de vakdocent die het begeleiden van studenten als hoofdtaak heeft. De werkplekbegeleider stimuleert je om de juiste vragen te stellen, zodat je je leerbehoeften zo precies mogelijk kunt verwoorden en een onderbouwde keuze kunt maken uit de leerwerktaken.

De instituutsopleider is de docent van de lerarenopleiding die de kwaliteit van je stagebegeleiding en – beoordeling moet garanderen. Schoolopleider, werkplekbegeleider en instituutsopleider werken nauw samen. De instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van je stage op basis van de binnen IN*oost vastgestelde criteria.