Schoolopleider

Als we het woord schoolopleider zouden moeten definiëren, zal dat niet lukken. Daarvoor is het een te beladen woord. Wel kunnen we vertellen wat ze doen om het proces van opleiden in de school zo succesvol mogelijk te maken.

Schoolopleider zijn betekent dat je jezelf in eerste instantie moet professionaliseren en blijvend moet ontwikkelen. Dit kun je doen door cursussen te volgen, te oefenen en open te staan voor veranderingen en voor groei. Door te durven en uitdagingen aan te gaan.

Wanneer je de cursus gesprekstechnieken, videofeedback, intervisiemanieren en misschien zelfs de VELON hebt afgerond, dan rest alleen nog het doen.

Wanneer studenten komen, zorgen ze er eerst voor dat de kennismaking met de WPB plaats vindt op de school en dat er informatie gedeeld wordt. Ook moet de student opgenomen worden in het schoolsysteem.

Ze begeleiden de stagiair en de WPB op zo’n manier, dat beide partijen aan het einde van de stage de periode veelal met een tevreden gevoel af kunnen sluiten.

Wat betekent dit nu in de praktijk? De SO ‘s houden tijdens de stage vinger aan de pols en zijn, omdat ze met twee personen zijn, makkelijk benaderbaar. De SO draagt zorg voor de opleiding van de WPB ’s tot bekwame begeleiders en stimuleert de WPB cursussen te doen. Een goede stage staat of valt tenslotte met de bekwaamheid van de WPB.

Als SO zitten ze bij ten minste één van de evaluaties, dit in overleg met de Instituutsopleider. Voordat er een evaluatie plaats vindt, bezoeken ze, van de desbetreffende stagiair, een les, maken een video opname en bespreken deze les middels een reflectie gesprek.

Ook probeert de SO tenminste twee-, wanneer mogelijk drie bijeenkomsten te organiseren tijdens de stage periode waar we zaken die met het lesgeven te maken hebben aanbod laten komen.

Het geeft de SO zoveel voldoening om met de studenten eigen lessen te evalueren, samen naar opnames van elkaar te kijken en beelden te analyseren, samen tijdens intervisiebijeenkomsten problemen te delen en via de intervisiemethoden tot mogelijke oplossingen te komen.

Het leukste gedeelte van alles is de eindbijeenkomst met alle studenten waarin ze hun stage presenteren in de vorm van een Power Point, een Pitch of andere bijzondere manieren, plaatsvindt, dan te weten dat de meesten het zeker gaan redden.

Zeynep Yüksel en Willianne Folkers

Schoolopleiders Gerrit Komrij College