Onderzoeksbegeleider

Onderzoek: verrijking van je leraarschap

Het leren van de leerling centraal stellen: als docent doe je dat elke dag. Door kennis en ervaring heb je een idee van wat werkt en wat niet. Maar in de hectiek van alledag is er vaak weinig tijd en gelegenheid om je eigen lespraktijk, de aanpak van je sectie en/of de schoolontwikkeling objectief en kritisch te bezien. Dat is frustrerend voor een betrokken onderwijsprofessional zoals jij, die zich vanuit een onderzoekende houding voortdurend wil blijven ontwikkelen. Opleidingsschool IN*oost biedt je daarom de kans om als onderzoeksbegeleider je inzicht te verdiepen én een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling.

IN*oost richt een onderzoeksinfrastructuur in, waarbinnen studenten en docenten samen werken aan praktijkonderzoek. Dit onderzoek gaat over thema’s die verbonden zijn met de ontwikkelplannen en ambities van jouw school. Het onderzoek dat je uitvoert, is daarmee direct van belang voor jezelf, je collega’s en leerlingen. Heb je belangstelling voor het doen van onderzoek? Heb je daar misschien ook al ideeën over? Bespreek dit dan met de onderzoeksbegeleider van je school.