Onze missie, visie en ambitie

IN*oost is een toekomstgerichte opleidingsschool waarin studenten, docenten en opleiders van en met elkaar leren. Als opleidingsschool stellen we het leren van de leerling centraal, omdat we je willen opleiden tot docent van de toekomst: iemand die leerlingen een veilige, stimulerende omgeving biedt en voor hen een optimaal leer- en leefklimaat creëert. Als docent van de toekomst moet je het nodige in huis hebben. Om te beginnen ben je iemand met onderzoekend vermogen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je steeds kritisch kijkt naar je eigen handelen, omdat je je wilt blijven ontwikkelen. Daarnaast ben je creatief en innovatief: je denkt in kansen en oplossingen en durft nieuwe wegen in te slaan. Dat je over voldoende kennis van jouw vak beschikt, spreekt voor zich. En als docent van de toekomst ben je ook nog eens een breed ontwikkelde persoonlijkheid, die verschillende rollen kan vervullen, zoals vakdidacticus, coach en mentor.

Bij IN*oost ga je al deze aspecten ontwikkelen. Hierbij krijg je de ruimte om je eigen weg te vinden. Want net zoals elke leerling anders is, ben jij dat ook. De waarden van waaruit we werken, staan borg voor een warme en uitdagende leer- en werkomgeving:


Naoberschap 'Leren van en met elkaar'
We zijn betrokken bij elkaar en bij de opleidingsschool. Ieders inbreng is welkom en waardevol.


Pluriformiteit 'Ruimte voor perspectief'
We spelen in op verschillen en benutten ze als rijke bron voor docenten in opleiding.Innovatie 'Leren door te onderzoeken'
We willen nieuwe wegen vinden in onderwijs en opleiding en bieden studenten, docenten en opleiders ruimte om hieraan een persoonlijke invulling te geven.