Onze visie en ambitie

IN*oost is een toekomstgerichte opleidingsschool waarin studenten, docenten en opleiders van en met elkaar leren. Als opleidingsschool stellen we het leren van de leerling centraal, omdat we willen dat je je ontwikkelt tot docent van de toekomst: iemand die leerlingen een veilige, stimulerende omgeving biedt en voor hen een optimaal leer- en leefklimaat creëert.

Als docent van de toekomst moet je het nodige in huis hebben. Heel belangrijk is dat je iemand bent met onderzoekend vermogen. Dat betekent allereerst dat je steeds kritisch kijkt naar je eigen handelen; dit noemen we een onderzoekende houding. Zo zie waar je je als docent kunt verbeteren. Onderzoekend vermogen houdt tevens in dat je onderzoekend handelt, bijvoorbeeld door samen met collega’s verschillende onderwijsaanpakken te analyseren. Bovendien ga je onderzoek doen: je voert op wetenschappelijke basis praktijkonderzoek uit, samen met collega’s en onder deskundige begeleiding. Of je nu student bent, startende docent of ervaren docent: samen lerend ontwikkel je bij IN*oost je onderzoekend vermogen.

Als docent van de toekomst heb je ook andere kwaliteiten. Zo ben je creatief en innovatief: je denkt in kansen en oplossingen en durft nieuwe wegen in te slaan. Uiteraard beschik je ook over voldoende kennis van jouw vak. Bovendien ben je een breed ontwikkelde persoonlijkheid, die verschillende rollen kan vervullen, zoals vakdidacticus, coach en mentor.

Bij IN*oost ga je al deze aspecten ontwikkelen. Hierbij krijg je de ruimte om je eigen weg te vinden. Want net zoals elke leerling anders is, ben jij dat ook. De drie pijlers van waaruit we werken, staan borg voor een warme en uitdagende leer- en werkomgeving:

  • innovatie
    leren door te onderzoeken
  • naoberschap
    leren van en met elkaar
  • pluriformiteit
    ruimte voor perspectief

Onderzoek door studenten

Onderzoek: een andere kijk op de praktijk

Onderzoekend vermogen is een kwaliteit van de docent van de toekomst. Daarom is zelf onderzoek doen een belangrijk onderdeel van de afsluitende fase van je opleiding. Wat moet je je hierbij voorstellen? Om te beginnen gaat het om onderzoek dat dicht bij je staat. Je voert het op school uit en het gaat over een thema dat op jouw school speelt. Het gaat dus over de dagelijkse praktijk en dat maakt het interessant en waardevol voor jou en je collega’s. Uiteraard word je hierbij deskundig en intensief begeleid en ondersteund. Daarvoor zorgen de onderzoeksbegeleider van je lerarenopleiding, je werkplekbegeleider en collega’s met veel kennis van je onderzoeksthema. Bovendien heeft elke school binnen IN*oost een eigen onderzoeksbegeleider. Dat is handig, want hij/zij is vertrouwd met schoolpraktijk en kan je verwijzen naar de juiste mensen. Ook helpt de onderzoeksbegeleider je om vaart in het onderzoek te houden.

Wat levert het onderzoek je op? Je verdiept je inzicht en gaat daardoor anders naar de praktijk kijken. Daarnaast beschik je over een nieuw ‘stuk gereedschap’ dat je vaker kunt toepassen. Bovendien doe je ervaring op met kennisdeling, wat ook bij onderzoek doen hoort. Op een studiedag verzorg je een presentatie waarin je de uitkomsten van je onderzoek deelt met de collega’s van IN*oost. Ook dat is een verrijkende ervaring!

Docentonderzoek

Onderzoek: verrijking van je leraarschap

Het leren van de leerling centraal stellen: als docent doe je dat elke dag. Door kennis en ervaring heb je een idee van wat werkt en wat niet. Maar in de hectiek van alledag is er vaak weinig tijd en gelegenheid om je eigen lespraktijk, de aanpak van je sectie en/of de schoolontwikkeling objectief en kritisch te bezien. Dat is frustrerend voor een betrokken onderwijsprofessional zoals jij, die zich vanuit een onderzoekende houding voortdurend wil blijven ontwikkelen. Opleidingsschool IN*oost biedt je daarom de kans om als docent-onderzoeker je inzicht te verdiepen én een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling.

IN*oost richt een onderzoeksinfrastructuur in, waarbinnen studenten en docenten samen werken aan praktijkonderzoek. Dit onderzoek gaat over thema’s die verbonden zijn met de ontwikkelplannen en ambities van jouw school. Het onderzoek dat je uitvoert, is daarmee direct van belang voor jezelf, je collega’s en leerlingen. Heb je belangstelling voor het doen van onderzoek? Heb je daar misschien ook al ideeën over? Neem dan contact op met Margret Koster via margret.koster@achterhoekvo.nl