Onderzoeksopdrachten

Ieder jaar doen de Lio studenten een verplichte onderzoeksopdracht. Hieronder ziet u de resultaten van:

2018-2019

 • Marylin Brussen – Hyperrealisme en digitalisering
 • Miranda Cakir – Plezier in lezen: de invloed van De Leeskring op het plezier van mannelijke leerlingen
 • Pim Pouwels – Samenwerken met verenigingen
 • Sophie Hoefnagels – Orde houden tijdens de opstart van een les met het gebruik non- verbale communicatie Mindmap
 • Thom Ruizendaal - De gezonde school
 • Wouter van Es – Hoe leerlingen argumenteren met bronnen als bewijs.

 • Anne Kok – Effectief toetsen bespreken
 • Anne Visschedijk – De vier pijlers (schoolvisie) inzetten bij de lessen handvaardigheid
 • Anouk Hesseling – hoe kunnen we wiskunde in het ISK-onderwijs implementeren.
 • Anouschka Hietkamp – Pedagogisch klimaat
 • Brandon Leiwakabessy – Sociale veiligheid van leerlingen
 • Chantal Vriezen – Groepsvorming in het voortgezet onderwijs
 • Edo Vreeman – Cultuur binnen de Engelse les
 • Esmé ten Have – Hoe leren leerlingen voor Aardrijkskunde en hoe kan ik ze daar als docent bij ondersteunen?
 • Femke Buiting – Differentiëren met handelingsmodel
 • Frank Valk – Evolutietheorie in de onderbouw
 • Koen Oosterbroek – Hoe online debatteren bijdraagt aan het formuleren van tegenargumenten bij V4.
 • Laura Hammink – Differentiëren in de les
 • Luuk Jager – Coöperatief samenwerken binnen de klas
 • Mark Knot – keuzes die 15/16 jarige vwo leerlingen moeten maken en of ze dit aan kunnen
 • Melvin Pampiermole – Klassenmanagement
 • Merel Schouten – Taal van vak wiskunde afstemmen op ISK-leerlingen
 • Rick Steenkamp – Toetsing biologie van 3 naar 4 havo
 • Sebastiaan ten Thij – Het belang van contextualiseren
 • Sillia Lamari – De gespreksvaardigheid voor het vak Frans stimuleren aan de hand van chunks en activerende didactiek
 • Sophie van Genderen – Omgaan met autisme in de wiskundeles.
 • Sümeyye Kandemir – Graphic Novels: uitkomst voor leesmotivatie?
 • Wietske Jansen – Sterke punten inductieve grammaticalessen
 • Yasin Durmaz – Hoe bieden docenten leerstrategieën aan in de les
 • Yona Lammers – Creatief schrijven