Docent onderzoek

Academische vaardigheden bij leerlingen

Professionele leergemeenschap Opleidingsschool IN*oost:

Een DOT rondom Academische vaardigheden bij leerlingen

binnen IN*oost leren we met en van elkaar

Wat is een DOT?
Een DOT is een Docent Ontwikkel Team. In deze DOT gaan docenten en studenten aan de slag om samen een nieuw programma voor Track in Leren (bedoeld voor hoogbegaafde kinderen) te ontwikkelen. Daarnaast bepalen de deelnemers welke academische vaardigheden belangrijk zijn in de bovenbouw van HAVO en VWO en waar deze een plaats in het curriculum kan krijgen. De deelnemers ontwerpen lesinhouden die gericht zijn op het aanleren van academische vaardigheden bij alle leerlingen in de bovenbouw HAVO en VWO. Hierdoor ontwikkelen de deelnemers zichzelf als experts op het gebied van academische vaardigheden. De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld binnen IN*oost.

Voor wie?
We gaan uit van een bovenschoolse leergemeenschap. In deze DOT doen in ieder geval zoveel mogelijk docenten mee die bij Track In Leren betrokken zijn. Daarnaast van iedere school nog een docent die interesse heeft om academische vaardigheden in de bovenbouw HAVO en VWO een plaats in het curriculum te gaan geven. Masterstudenten van de Docentenacademie worden met name gevraagd om een rol bij deze DOT te spelen. Zij zijn van harte uitgenodigd als deelnemer maar ook zien we een rol bij de invulling van het Track In Leren programma. Zij hebben deze academische vaardigheden immers nog vers in het geheugen liggen én hebben veel inhoudelijk academische kennis op hun vakgebied. 

Duur
Het voorstel is om deze leergemeenschap op te starten voor de duur van 2 jaar. In het eerste jaar worden ideeën geconcretiseerd en (deels) uitgeprobeerd. In het tweede jaar vindt uitvoering plaats en kunnen producten worden verbeterd. Gedurende het hele project wordt gewerkt vanuit het theoretisch kader. Er is dus continu sprake van kennisdeling, of dit nu gaat om praktische of theoretische kennis. Hierdoor vindt ook continu professionalisering plaats. Het idee is dat de leergemeenschappen direct toepasbare elementen voor de lespraktijk opleveren, die ook uitgeprobeerd en geëvalueerd worden.

Opzet
Een professionele leergemeenschap is in essentie anders dan een cursus, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, er ligt niet een kant en klaar programma. Wel is er een procedureel voorzitter van de Radboud Docenten Academie. Deze draagt zorg voor een goed verloop van het proces en kan eventueel experts inschakelen vanuit het Radboud als dit uit de groep wenselijk wordt geacht.
In het eerste jaar wordt de leergemeenschap zelf gevraagd een plan van aanpak op te stellen binnen de gestelde kaders:

 • Aan welke lesactiviteiten/producten/doelen gaan jullie werken?
 • Hoe wordt aan deze lesactiviteiten/producten/doelen gewerkt (rollen en taken)?
 • Hoeveel bijeenkomsten gaan plaatsvinden (wanneer en waar)?
 • Op welke manier ga je de ontwikkelde lessen evalueren?
 • Is er een mogelijkheid om de input van leerlingen te gebruiken?
 • Hoe ga je de uitkomsten delen IN*oost?

De deelnemers bepalen na afloop van het eerste jaar een plan voor het tweede jaar. Dit tweede jaar is bedoeld om de geëvalueerde lessen te verbeteren en/of aan elkaar te presenteren. Het is wenselijk dat deelnemers beide jaren deelnemen, maar niet verplicht.

Facilitering
De belasting van deze DOT wordt voor het eerste jaar bepaald op 60 uur. Hiervan komt 20 uur uit de eigen deskundigheidsbevordering van de deelnemer, 20 uur wordt gefaciliteerd door de school en 20 uur door IN*oost.
De facilitering in het tweede jaar is afhankelijk van de plannen voor het vervolg van de DOT.

Aanmelding
Aanmelden kan via de direct leidinggevende bij Marieke Schuurman: opleidingsschool@achterhoekvo.nl

Download de flyer "DOT: Academische vaardigheden bij leerlingen"

De goede les

Professionele leergemeenschap Opleidingsschool IN*oost:

Een DOT rondom Academische vaardigheden bij leerlingen

binnen IN*oost leren we met en van elkaar

Wat is een DOT?
Een DOT is een Docent Ontwikkel Team. In deze DOT gaan docenten en studenten aan de slag om samen goede lessen te ontwikkelen. Het doel is het op peil brengen en houden van onderwijskundig en vakdidactische kennis (praktisch en theoretisch) van vakdocenten en studenten. De opgedane ervaringen worden binnen gedeeld IN*oost.

Voor wie?
We gaan uit van een bovenschoolse leergemeenschap met een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk scholen van Achterhoek VO. Deze DOT is zowel bedoeld voor zittende docenten die hun eigen praktijk weer eens tegen het licht willen houden, alsook voor startende docenten en studenten die graag hun verse theoretische kennis met ervaren docenten willen delen en willen leren van de praktijkervaring van meer ervaren docenten.

Duur
Het voorstel is om deze leergemeenschap op te starten voor de duur van 2 jaar. In het eerste jaar worden ideeën geconcretiseerd en (deels) uitgeprobeerd. In het tweede jaar vindt uitvoering plaats en kunnen producten worden verbeterd. Gedurende het hele project wordt gewerkt vanuit het theoretisch kader. Er is dus continu sprake van kennisdeling, of dit nu gaat om praktische of theoretische kennis. Hierdoor vindt ook continu professionalisering plaats. Het idee is dat de leergemeenschappen direct toepasbare elementen voor de lespraktijk opleveren, die ook uitgeprobeerd en geëvalueerd worden.
Een professionele leergemeenschap is in essentie anders dan een cursus, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, er ligt niet een kant en klaar programma. Wel is er een externe procedureel voorzitter. Deze draagt zorg voor een goed verloop van het proces en kan eventueel experts inschakelen vanuit de HAN of Radboud als dit uit de groep wenselijk wordt geacht.

Opzet
In het eerste jaar wordt de leergemeenschap zelf gevraagd een plan van aanpak op te stellen binnen de gestelde kaders:

 • Aan welke lesactiviteiten/producten/doelen gaan jullie werken?
 • Hoe wordt aan deze lesactiviteiten/producten/doelen gewerkt (rollen en taken)?
 • Hoeveel bijeenkomsten gaan plaatsvinden (wanneer en waar)? Op welke manier ga je de ontwikkelde lessen evalueren?
 • Hoe ga je de uitkomsten delen binnen IN*oost?

De deelnemers bepalen na afloop van het eerste jaar een plan voor het tweede jaar. Dit tweede jaar is bedoeld om de geëvalueerde lessen te verbeteren en/of aan elkaar te presenteren. Het is wenselijk dat deelnemers beide jaren deelnemen, maar niet verplicht.

Facilitering
De belasting van deze DOT wordt voor het eerste jaar bepaald op 60 uur. Hiervan komt 20 uur uit de eigen deskundigheidsbevordering van de deelnemer, 20 uur wordt gefaciliteerd door de school en 20 uur door IN*oost.
De facilitering in het tweede jaar is afhankelijk van de plannen voor het vervolg van de DOT.

Aanmelding
Aanmelden kan via de direct leidinggevende bij Marieke Schuurman: opleidingsschool@achterhoekvo.nl

Download de flyer "DOT: De goede les"

Eigenaarschap bij leerlingen

Professionele leergemeenschap Opleidingsschool IN*oost:

Een DOT rondom Eigenaarschap bij leerlingen

binnen IN*oost leren we met en van elkaar

Wat is een DOT?
Een DOT is een Docent Ontwikkel Team. In deze DOT gaan docenten en studenten aan de slag om samen goede lessen te ontwikkelen. Het doel is het op peil brengen en houden van onderwijskundig en vakdidactische kennis (praktisch en theoretisch) van vakdocenten en studenten. De opgedane ervaringen worden gedeeld binnen IN*oost.

Voor wie?
Deze DOT is bedoeld voor docenten die de leerlingen graag meer eigenaarschap willen geven over hun eigen leerproces en zich daarin willen bekwamen. We gaan uit van een bovenschoolse leergemeenschap met een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk scholen van Achterhoek VO. Deze DOT is zowel bedoeld voor zittende docenten die hun eigen praktijk weer eens tegen het licht willen houden, alsook voor startende docenten en studenten die graag hun verse theoretische kennis met ervaren docenten willen delen en willen leren van de praktijkervaring van meer ervaren docenten.

Duur
Het voorstel is om deze leergemeenschap op te starten voor de duur van 2 jaar. In het eerste jaar worden ideeën geconcretiseerd en (deels) uitgeprobeerd. In het tweede jaar vindt uitvoering plaats en kunnen producten worden verbeterd. Gedurende het hele project wordt gewerkt vanuit het theoretisch kader. Er is dus continu sprake van kennisdeling, of dit nu gaat om praktische of theoretische kennis. Hierdoor vindt ook continu professionalisering plaats. Het idee is dat de leergemeenschappen direct toepasbare elementen voor de lespraktijk opleveren, die ook uitgeprobeerd en geëvalueerd worden.
Een professionele leergemeenschap is in essentie anders dan een cursus, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, er ligt niet een kant en klaar programma. Wel is er een externe procedureel voorzitter. Deze draagt zorg voor een goed verloop van het proces en kan eventueel experts inschakelen vanuit de HAN of Radboud als dit uit de groep wenselijk wordt geacht.

Opzet
In het eerste jaar wordt de leergemeenschap zelf gevraagd een plan van aanpak op te stellen binnen de gestelde kaders:

 • Aan welke lesactiviteiten/producten/doelen gaan jullie werken?
 • Hoe wordt aan deze lesactiviteiten/producten/doelen gewerkt (rollen en taken)?
 • Hoeveel bijeenkomsten gaan plaatsvinden (wanneer en waar)?
 • Op welke manier ga je de ontwikkelde lessen evalueren?
 • Hoe ga je de uitkomsten delen binnen IN*oost?

De deelnemers bepalen na afloop van het eerste jaar een plan voor het tweede jaar. Dit tweede jaar is bedoeld om de geëvalueerde lessen te verbeteren en/of aan elkaar te presenteren. Het is wenselijk dat deelnemers beide jaren deelnemen, maar niet verplicht.

Facilitering
De belasting van deze DOT wordt voor het eerste jaar bepaald op 60 uur. Hiervan komt 20 uur uit de eigen deskundigheidsbevordering van de deelnemer, 20 uur wordt gefaciliteerd door de school en 20 uur door IN*oost.
De facilitering in het tweede jaar is afhankelijk van de plannen voor het vervolg van de DOT.

Aanmelding
Aanmelden kan via de direct leidinggevende bij Marieke Schuurman: opleidingsschool@achterhoekvo.nl 

Download de flyer "DOT: Eigenaarschap bij leerlingen"